Cele Grupy Turystycznej Roztocze

  1. Integracja osób związanych z Roztoczem, zachwyconych jego pięknem lub zainteresowanych poznaniem tego obszaru.

  2. Opieka nad zabytkami, starymi cmentarzami, fauną i florą, oraz innymi elementami krajobrazu Roztocza.

  3. Promowanie dobrej bazy noclegowej i turystycznej.

  4. Zwracanie uwagi na miejsca wyjątkowo piękne które powinny być chronione prawnie np. w postaci rezerwatów przyrody.

  5. Wspólne dyskusje na tematy roztoczańskie w internecie.

  6. Nawiązanie kontaktów z turystami z Ukrainy podróżującymi po Roztoczu.

  7. Organizacja wycieczek, rajdów i spotkań dla Grupowiczów.